Lesprogramma’s

Onze lesprogramma’s zijn een verdieping op de lesstof, in het bijzonder voor de voor de schoolvakken: CKV, Geschiedenis en Klassieke talen (of een combinatie van twee vakken). Uitgangspunt voor deze lesprogramma’s zijn de thema’s binnen een specifiek tijdvak (zie: Thema’s). Wij werken aan de hand van voorbeelden uit diverse collecties van museale en culturele instellingen in Nederland en daarbuiten. Dat is het unieke van onze “excursies”. Op deze manier komt de geschiedenis tot leven.


Mars en Venus in Amsterdam
Aan de hand van de 17e eeuwse beeldhouwkunst uit het voormalige stadhuis van Amsterdam (nu het Koninklijk Paleis Amsterdam) maken leerlingen kennis met de goden en figuren uit de Griekse en Romeinse mythologie. Zij gaan dmv activerende opdrachten (reproducties van kunstwerken in combinatie met een kijkwijzer en/of een quiz) de 17e eeuwse beeldhouwwerken vergelijken met afbeeldingen van Griekse en Romeinse voorbeelden. Hierdoor maken de leerlingen kennis met de klassieke voorgangers en leren ze de overeenkomsten en verschillen, in stijl en in vorm, van de beeldhouwwerken te zien. In deze presentatie is er gekozen voor een duidelijke link tussen het (kunst)historische onderwerp en de vakken Grieks en Latijn. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van musea uit binnen- en buitenland, waaronder het Koninklijk Paleis Amsterdam.
Aansluiting: Geschiedenis, Klassieke talen en CKV.
Niveau: VWO


Romeinen langs de Rijn
 Over de aanwezigheid van de Romeinen in onze omgeving, ongeveer 2000 jaar geleden. Aan de hand van een PPT-presentatie komen de volgende thema’s aan bod: Het leven op en rond de Limes, Romeinse soldaten, Romeinse steden langs de Rijn, Het leven van alledag (van de elite) en Rituelen rond dood en begraving. In deze presentatie is er gekozen voor een duidelijke link tussen het (kunst)historische onderwerp en het vak Latijn. Er wordt gewerkt met activerende opdrachten: reproducties van kunstwerken in combinatie met een kijkwijzer en/of een quiz. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van musea uit binnen- en buitenland, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Aansluiting: Geschiedenis, Klassieke talen en CKV.
Niveau: VWO


Middeleeuwse kunst en cultuur in Nederland
In de late Middeleeuwen in Nederland stonden de kerken, kloosters en deftige huizen vol met kleurrijke schilderijen en dito beeldhouwwerken. Deze kunstwerken hadden als belangrijkste onderwerp het geloof, het katholieke èn ook het enige geloof. De gelovige, arm of rijk, ongeletterd of geleerd, moest meegenomen worden in het levensverhaal van Christus en Maria daarbij geflankeerd door een hele stoet aan heiligen. Voor de Middeleeuwer was het duidelijk wat er te zien was, maar voor ons? De leerlingen krijgen de kans om d.m.v. activerende opdrachten deze betekenissen te herontdekken. Er wordt ingegaan op onderwerpen zoals: Christelijke symboliek in o.a. altaarstukken en devotiebeeldjes. Tegelijkertijd bieden de schilderijen met profane onderwerpen hen een zeldzame blik in het alledaagse leven van de late Middeleeuwen. Er wordt gewerkt met reproducties van kunstwerken in combinatie met een kijkwijzer en/of een quiz. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van musea uit binnen- en buitenland, waaronder het Museum Catharijneconvent te Utrecht.
Aansluiting: Geschiedenis, Klassieke talen en CKV.
Niveau: VWO


De Nederlandse Opstand
Over de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van de Republiek. Aan de hand van voorbeelden uit musea wordt dit thema op een interactieve manier behandeld. Met de leerlingen wordt ingegaan op vragen zoals: ‘Wat is de politiek context?’ ‘Wie zijn de hoofdrolspelers in deze periode (16e eeuw)?’ en ‘Welke oorzaken hebben er toe geleid dat De Nederlanden uiteindelijk een zelfstandige republiek werd?’. Er wordt gewerkt met activerende opdrachten: reproducties van kunstwerken en historische voorwerpen in combinatie met een kijkwijzer en/of een quiz. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van o.a. het Rijksmuseum, het Prinsenhof te Delft en het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Aansluiting: Geschiedenis.
Niveau: HAVO en VWO


Amsterdam als centrum van de wereldhandel
Over het begin van een wereldeconomie tijdens de 17e eeuw. Aan de hand van voorbeelden wordt dit thema op een interactieve manier behandeld. Het unieke van dit lesprogramma is dat er een extra activiteit aan gekoppeld kan worden: een zelfstandige stadswandeling door Amsterdam aan de hand van een speurtocht. Maar… we hebben ook een leuk en spannend alternatief voor op school! Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van o.a. het Rijksmuseum, het Koninklijk Paleis Amsterdam en het Westfries Museum.
Aansluiting: Geschiedenis en CKV.
Niveau: HAVO en VWO


De bloei van de Hollandse 17e eeuwse schilderkunst
Over de ontwikkeling van de schilderkunst in de Lage Landen tijdens de Gouden Eeuw. Aan de hand van 17e eeuwse voorbeelden wordt dit thema op een interactieve manier behandeld. Als extra activiteit: hoe maakte Rembrandt zijn verf? Het beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van o.a. het Rijksmuseum, het Mauritshuis te Den Haag, het Boymans van Beuningen te Rotterdam en het Frans Halsmuseum Haarlem.
Aansluiting: CKV.
Niveau: HAVO en VWO


De Verbeelding van de slavernijgeschiedenis in de Nederlandse (schilder)kunst
In 2021 is het vierhonderd jaar geleden dat Nederland zich actief ging bezighouden met de slavenhandel. De Nederlandse slavernij werd pas in 1863 afgeschaft. Dit is genoeg reden om aandacht te besteden aan deze zwarte bladzijde uit onze gezamenlijke geschiedenis. Met de leerlingen wordt niet alleen ingegaan op historische aspecten zoals de zogenoemde driehoekshandel en de strijd tegen de slavernij maar ook op de vraag hoe de tot slaaf gemaakten in de kunst werden verbeeld: als echte mensen of als karikaturen. Aan de hand van schilderijen uit collecties van diverse musea kijken we hoe schilders met dit ‘exotische’ thema omgingen en bespreken we de rol van Nederland als kolonisator. Wat kunnen we leren van onze eigen geschiedenis? En: hoeveel verwijzingen naar het koloniale ‘verleden’ zijn er nog om ons heen?
Aansluiting: Geschiedenis en CKV.
Niveau: HAVO en VWO

Een ander thema
Het is mogelijk om in goed overleg alternatieve lesprogramma’s te ontwikkelen. Onze thema’s fungeren daarbij prima als modules waarmee een lesprogramma-op-maat ontwikkeld kan worden. Scholen kunnen ook nieuwe thema’s aandragen (bijvoorbeeld in het kader van een projectweek).