Praktijkvoorbeeld

Dit is een voorbeeld van een lesprogramma uit de praktijk. 

School: 4e Gymnasium, Amsterdam
Niveau: VWO 2
Vak: Geschiedenis
Thema: De Nederlandse Opstand
Duur: 60 minuten 
Benodigdheden op school: beamer en scherm in de klas, een goede WiFi verbinding
Optioneel op school: computer (docent), laptops (leerlingen)
Door ons meegebracht: laptop, lesmateriaal, antwoordblad, diverse.

De les ziet er als volgt uit: 

Stap 1: introductie en behandeling van het hoofdthema.
Na de introductie van onszelf start de les met een actueel thema: een hedendaags voorbeeld van een opstand dat aansluit bij het te behandelen thema van deze les. Middels een powerpointpresentatie wordt het thema besproken. Met de leerlingen wordt ingegaan op vragen zoals: ‘Wat is de politieke context?’ ‘Wie zijn de hoofdrolspelers in deze periode (16e eeuw)?’ en ‘Welke oorzaken hebben er toe geleid dat De Nederlanden uiteindelijk een zelfstandige republiek werd?’  
Door middel van een vraag-en-antwoordspel wordt het thema op interactieve wijze behandeld. Ter ondersteuning van de les tonen we beroemde museumstukken uit binnen- en buitenland.
Duur: 60 minuten

Stap 2: activerende opdrachten.
Er is tijd ingeruimd voor twee activerende opdrachten: ieder leerling heeft een antwoordblad met vragen die zij mogen beantwoorden en waarbij wij assisteren. De vragen gaan over het historisch onderwerp maar er wordt ook (weer) een link gelegd naar de actualiteit. Tot slot doen de leerlingen mee aan een quiz, waarbij het gaat om de eer. Wie goed heeft opgelet tijdens de presentatie kan een goede score bereiken.
Duur: 25 minuten

Stap 3: afsluiting.
Veel van de werken in onze presentatie bevinden zich in Nederlandse museumcollecties en zijn door de leerlingen (met hun ouders) te bezoeken. Aan het einde van de presentatie tonen wij daarom een selectie van musea en wij benadrukken dat daar belangrijke museumstukken uit onze presentatie in het echt te ontdekken zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een museumbezoek uiteindelijk de beste optie is om een kunstwerk in zijn volledigheid te ervaren. Tot slot kunnen de leerlingen feedback geven op het antwoordblad. Wij nemen de tips en kritieken serieus en gebruiken dit ter verbetering van onze lesmethode. 
Duur: 5 minuten

Lesdoelen:
Aan het eind van de les hebben de leerlingen het volgende geleerd:
– het opnemen en reproduceren van informatie (theorie en spel),
– verbanden leggen: het kunnen plaatsen van actuele onderwerpen ten aanzien van de historische context.
– het spelelement (de quiz)

Uitbreiding:
Dit lesprogramma kan worden uitgebreid met verwante onderdelen waardoor er sprake is van een volwaardige themaochtend of themamiddag (het gevoel van een dagje ‘uit’).

Aansluiting:
Aansluiting met de schoolvakken: Geschiedenis en CKV.