Recensies

Wij zijn trots op onze recensies! We bieden graag iedereen cultuureducatie met kwalitet. Hieronder een kleine greep uit onze recensies.

Onlangs hebben wij op school een gastles laten verzorgen door twee museumdocenten van Museum aan School. 

In het kader van de lessen aan klas 2, met als onderwerpen De Nederlandse Opstand en de Reformatie, wilden wij met onze leerlingen normaal gesproken een bezoek brengen aan het Rijksmuseum. Gezien het feit dat een dergelijk bezoek in de huidige omstandigheden met een hele klas moeilijker te organiseren is, zijn wij op zoek gegaan naar alternatieven. Wij kwamen uit bij een nieuw project, ontwikkeld door zeer ervaren museumdocenten: Museum aan School.  Zij hebben bedacht dat het een goed idee zou zijn om hun uitgebreide kennis de komende tijd met leerlingen te delen in het klaslokaal. Een goede vondst!

Aan de hand van een levendige presentatie maakten de leerlingen kennis met een aantal hoogtepunten uit de schilderkunst van de 17e eeuw. Leerlingen werden uitgenodigd om kritisch te kijken naar de schilderijen die werden vertoond en zij konden gelijktijdig vragen stellen aan de aanwezige museumdocenten. Verrassende details die op de schilderijen te zien waren werden door de museumdocenten naar voren gehaald. Tijdens de les konden de leerlingen een link leggen tussen de, in voorgaande lessen, opgedane theoretische kennis over De Opstand en de Reformatie en wat er op het scherm werd geprojecteerd. 

Leerlingen gingen veel gerichter kijken en waren in staat om de kunstwerken inhoudelijk goed te analyseren. Zij konden uitleggen waar het schilderij over ging en ook bijvoorbeeld vertellen aan welke kant de schilder zou hebben gestaan. Er ontstond uiteindelijk een boeiende discussie. Aan het eind van de les konden de leerlingen hun kennis nog eens goed gebruiken tijdens een spetterende kennisquiz. 

Nu museumbezoek voor de meeste scholen in de huidige tijd een te grote uitdaging is, biedt Museum aan School een perfecte oplossing. De moeite waard!

Ronald Vonhof
Docent Geschiedenis 
4e Gymnasium, Amsterdam