Thema’s

Onze lesprogramma’s zijn vormgegeven rond één thema binnen een specifiek tijdvak. De door ons aangeboden thema’s tonen grote verwantschap met de historische contexten en de kenmerkende aspecten (=KA) van de exameneisen van het schoolvak Geschiedenis voor HAVO en VWO. Soms zijn er door ons extra thema’s aan toegevoegd; deze staan dus los van de exameneisen. Ook voor het VMBO is er een lesprogramma ontwikkeld. Voorbeelden van thema’s zijn:

Tijdvak: de tijd van de Grieken en Romeinen (alleen VWO)
Thema’s: de Grieks en Romeinse mythologie / goden, burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat, democratie, de groei van het Romeinse Imperium, de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
Musea waar deze thema’s te vinden zijn: het Rijksmuseum, het Koninklijk Paleis Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 

Tijdvak: de tijd van Ontdekkers en Hervormers
Thema’s: Begin van Europese ontdekkingsreizen, De Beeldenstorm, De Reformatie en de splitsing van de christelijke kerk, De Renaissance, het ontstaan van het Humanisme, De opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat, de moord op Willem van Oranje.  
Musea waar deze thema’s te vinden zijn: het Rijksmuseum, het Prinsenhof te Delft en het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Tijdvak: de tijd van Regenten en Vorsten (HAVO en VWO)
Thema’s: Absolutisme, de unieke positie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Burgercultuur in de 17e eeuw, handelskapitalisme, het begin van een wereldeconomie, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), wetenschappelijke revolutie.
Aanvullend thema: de ontwikkeling van de schilderkunst in de Lage Landen tijdens de Gouden Eeuw.
Musea waar deze thema’s te vinden zijn: het Rijksmuseum, het Koninklijk Paleis Amsterdam, het Mauritshuis, het Frans Halsmuseum en het Westfries Museum. 

Tijdvak: de tijd van Burgers en Stoommachines (HAVO en VWO)
Thema’s: het begin van de industriële revolutie in Groot-Brittannië, het ontstaan van een industriële samenleving, tweede helft van de 19e eeuw, de opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen en emancipatiebewegingen, democratisering, de sociale kwestie. 
Aanvullend thema: de industrialisatie en haar invloed op de beeldende kunst.
Musea waar deze thema’s te vinden zijn: het Van Gogh Museum, binnen- en buitenlandse musea. 

Tijdvak: de tijd van Burgers en Stoommachines (VMBO)
Thema: De industriële samenleving in Nederland: hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ingrijpend veranderd heeft. (zie: www.examenblad.nl)
Musea waar deze thema’s te vinden zijn: het Van Gogh Museum, binnen- en buitenlandse musea. 

Tijdvak: de tijd van Wereldoorlogen (1900 – 1950)
Thema: De Eerste- en Tweede Wereldoorlog, Komst van de “totale oorlog” (burgers betrokken bij oorlog) en massavernietigingswapens, Komst van moderne propaganda- en communicatiemiddelen (massaorganisatie), Opkomst van discriminatie, haat en racisme (genocide), Opkomst van totalitaire staten en stromingen (crisis wereldkapitalisme) (communisme, fascisme, en nationaal-socialisme), Verzet tegen het West-Europese imperialisme (opkomst nationalisme).
Musea waar deze thema’s te vinden zijn: het Verzetsmuseum Amsterdam, het Rijksmuseum, het Anne Frankhuis, Design Museum Den Bosch (met bruiklenen van binnen- en buitenlandse musea).