Missie en visie


Wie
Enthousiaste kunsthistorici, historici, kunstenaars en ontwerpers komen bij u op school. Wij hebben allen ervaring met het rondleiden van leerlingen uit het VO in Nederlandse musea.

Wat
Wij bieden interactieve ‘excursies’ aan die in het teken van kunst, cultuur en geschiedenis staan.

Waar
De interactieve ‘excursies’ worden aangeboden op scholen. Dit is in plaats van een excursie naar een museum, in plaats van een dagje uit. Het is dus niet een normale schoolles; het is een bijzondere culturele dag(deel) maar dan op school (bijvoorbeeld tijdens een projectweek).

Hoe
Naast een projectweek zijn onze lesprogramma’s ook prima in te passen in het reguliere schoolrooster. In onze visie is live onderwijs daarbij het speerpunt. In buitengewone omstandigheden zoals een lockdown is het afstandsonderwijs een alternatief. Ook als schoolbesturen vinden dat live onderwijs niet wenselijk is, is het afstandsonderwijs een alternatief. Daarom bieden wij beide vormen van onderwijs aan.

Voor wie
De verhalen die wij meebrengen sluiten aan bij de lesstof van het VO. Scholen kunnen daarbij kiezen uit drie niveaus: VMBO, Havo, VWO/Gymnasium. Onze verhalen zijn gebaseerd op onze ervaring in de museumwereld en de rondleidingen met leerlingen uit het VO. Daarom spelen bij ons de kerndoelen en eindtermen van de lesstof van het VO een belangrijke rol. Onze programma’s zijn met name geschikt voor de Havo/VWO-leerlingen aangezien onze programma’s het meest aansluiten bij de lesstof op dit niveau. Ook voor het VMBO is er een lesprogramma ontwikkeld.