Zo werken wij


Praktisch
• De gezondheid van de leerlingen en de (museum)docenten staat bovenaan. We werken door zolang het kan. Uiteraard nemen we hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht. 
• De verhalen duren 60-90 minuten (zowel online als offline). Dit is inclusief een Q&A en kijkopdracht(en). 
• Afstandsonderwijs. Hoewel live onderwijs voor ons het speerpunt blijft, is afstandsonderwijs een alternatief bij een hernieuwde lockdown maar het is ook het ideale alternatief voor scholen waarvoor het vervoer een te grote hindernis is om een excursie te organiseren naar de Randstad / Amsterdam. Uw school heeft de middelen om afstandsonderwijs mogelijk te maken.

Inhoudelijk:
• De verhalen die wij meebrengen sluiten aan bij de lesstof van het VO. U kunt daarbij kiezen uit drie niveaus: VMBO, Havo, VWO/Gymnasium. Onze verhalen zijn gebaseerd op onze ervaring in de museumwereld en de rondleidingen met leerlingen uit het VO.
• Wij geven interactief les d.m.v. het Vraag-antwoord-spel tijdens de toelichting, een kijk- of doe opdracht en een quiz.

Lesopbouw:
we beginnen met het theoretisch gedeelte van ca 15 minuten (zowel online als offline). Deze werkvorm is centraal (dwz klassikaal). Dan volgt er een discussiërend of creatief deel: dat bestaat uit een vraag en antwoord opdracht en/of een creatieve opdracht van ca 35 minuten (individueel of kleine groepjes). Tot slot volgt er een spelend deel: een quiz of een escape room (dat kan eveneens individueel of kleine groepjes). De reden van deze gefaseerde lesopbouw is om de leerlingen een gevarieerde ervaring mee te geven en om de concentratieboog van de leerlingen maximaal te gebruiken.
• Voorbeeld van een creatieve opdracht is het schrijven van een tekst, het maken van een tekening. Maar het kan ook iets heel anders zijn (out-of-the-box denken).
• Voor de lesprogramma’s werken wij met reproducties van m.n. schilderijen en kunstvoorwerpen uit diverse museumcollecties. Met de bijbehorende kijkwijzer kunnen de leerlingen aan de slag gaan tijdens de les.
• Voor de kijkopdracht gebruiken wij de Visible Thinking methode. De kijk-opdracht heeft tot doel om de theorie met de (virtuele) praktijk te verbinden.